Vad vi gör

Om vår verksamhet

Lundabygdens Suzukiförening stödjer Suzukiundervisningen vid
Kulturskolan Lund


Instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden har bedrivits på Kulturskolan Lund sedan 1985. För närvarande omfattar den följande instrument: fiol, altfiol, cello, kontrabas och piano. Du kan läsa mer om Suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet.


Kulturskolan Lunds verksamhet stöds aktivt av Lundabygdens Suzukiförening som består av familjer till spelande barn samt lärarna på skolan som arbetar enligt Suzukimetoden. Föreningen ordnar konserter, pianoaftnar, läger, workshops och träffar med andra föreningar.


Alla Suzukifamiljer i Lunds kommun är välkomna att bli medlem i Lundabygdens Suzukiförening. Även ni som bor i andra kommuner i regionen som inte har egen Suzukiförening är välkomna.

Om Suzukimetoden

Den japanske violinisten Shinichi Suzuki (1898–1998) var grundare av denna pedagogik. Han kallade den själv för ”modersmålsmetoden” och menade att på samma sätt som ett litet barn lär sig sitt modersmål kan det också lära sig musik genom att lyssna och härma. Den hörda musiken är rättesnöret. Metoden bygger på lyssnande och gehörsspel och förutsätter att barn och förälder arbetar tillsammans med materialet hemma. Barnen lär sig alla stycken utantill och lär sig läsa noter först när spelförmågan är väl etablerad. Förutom den individuella lektionen som barnet har en gång i veckan tillsammans med föräldern träffas barnen regelbundet för grupplektioner och konserter. Det är inte ett krav eller meningen att bli professionell musiker—viktigast är att ha glädje av musiken.

Dr Shinichi Suzuki (1898–1998), grundare av suzukimetoden

Teaching music is not my main purpose. I want to make good citizens. If children hear fine music from the day

of their birth and learn to play it, they develop sensitivity, discipline and endurance. They get a beautiful heart

Shinichi Suzuki

BILDER OCH TEXT COPYRIGHT © LUNDABYGDENS SUZUKIFÖRENING 2020

KULTURSKOLAN LUND - S:T LAURENTIIGATAN 1, 222 21 LUND