Teaching music is not my main purpose. I want to make good citizens. If children hear fine music from the day

of their birth and learn to play it, they develop sensitivity, discipline and endurance. They get a beautiful heart

Shinichi Suzuki

Vad vi gör

Om vår verksamhet

Lundabygdens Suzukiförening stödjer Suzukiundervisningen vid
Kulturskolan Lund


Instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden har bedrivits på Kulturskolan Lund sedan 1985. För närvarande omfattar den följande instrument: fiol, altfiol, cello, kontrabas och piano. Du kan läsa mer om Suzukimetoden hos Svenska Suzukiförbundet.


Kulturskolan Lunds verksamhet stöds aktivt av Lundabygdens Suzukiförening som består av familjer till spelande barn samt lärarna på skolan som arbetar enligt Suzukimetoden. Föreningen ordnar konserter, pianoaftnar, läger, workshops och träffar med andra föreningar.


Alla Suzukifamiljer i Lunds kommun är välkomna att bli medlem i Lundabygdens Suzukiförening. Även ni som bor i andra kommuner i regionen som inte har egen Suzukiförening är välkomna.

Dr Shinichi Suzuki (1898–1998), grundare av suzukimetoden

Violiner

BILDER OCH TEXT COPYRIGHT © LUNDABYGDENS SUZUKIFÖRENING 2020

KULTURSKOLAN LUND - S:T LAURENTIIGATAN 1, 222 21 LUND