Hem

Bli Medlem     Suzukimetoden     Om Oss     Har HŠnt


 

Om Fšreningen

 

Lundabygdens Suzukifšrening bildades 1985 och hette till en bšrjan Sšdra Sandby Suzukifšrening, dŒ verksamheten i huvudsak var knuten dit. Fšrre studierektorn pŒ Kulturskolan Lund, Ruben Andersson, var en av initiativtagarna, och var sedermera ocksŒ ordfšrande i fšreningen.

 

Fšreningen ingŒr som en lokalavdelning inom Svenska Suzukifšrbundet, som verkar fšr att sprida metodiken inom landet genom att bland annat arrangera lŠger, utbildning och examination av lŠrare.

 

Lundabygdens Suzukifšrening bedriver inte instrumentalundervisning sjŠlv, men finns fšr att stšdja aktivt instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden pŒ Kulturskolan Lund.

 

Kontaktperson pŒ Kulturskolan Lund Šr enhetschef Christian Halberg. FrŒgor om platser i Suzukiundervisning hŠnvisas till honom pŒ telefon 046-35 67 15. Man kan bšrja tidigast vid 5 Œrs Œlder.

 

Lundabygdens Suzukifšrenings styrelse bestŒr av

 

Roula Nicolas, ordfšrande
My Stein, sekreterare
Magnus Oskarsson, kassšr
Anna Bonnevier
Bonnie Liu
Cecilia Wadsjš-Lecaros
Wathik Al Salim

Altfioler pΠmarken

 

 

 

 

 


Bilder och text copyright © Lundabygdens Suzukifšrening 2019.

Webbansvarig: Roula Nicolas